Nieuws - 26 oktober 1995

SNV vergrijst

SNV vergrijst

Jonge onervaren tropische afgestudeerden maken nauwelijks kans op een contract bij de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV. De kweekvijver van Wageningse ontwikkelingswerkers droogt op.


Het arbeidsaandeel Nederlandse veldwerkers jonger dan 26 jaar bedroeg in 1994 nog slechts een procent; 86 procent was ouder dan 30 jaar. Voornaamste reden is dat partnerorganisaties uit de Derde Wereld ervaren mensen vragen. De SNV zou liever meer jongeren aanstellen, om te voorkomen dat haar personeelsbestand vergrijst en de instroom opdroogt. Daarom speelt ze met het idee om voortaan te eisen dat ze een vast percentage jongeren mag inzetten in haar ontwikkelingsprojecten. Daarmee zou de SNV breken met de traditie om de personele inzet volledig te schikken naar de vragende partij, vertelt drs J.A. Bremmers, SNV-hoofd personeelszaken.

De mogelijke ommezwaai past binnen een van de scenario's voor een nieuwe SNV. De organisatie bezint zich momenteel op haar taken, omdat haar rol als buitenlandse hulpverlener verandert. Zo is het aandeel lokaal uitvoerend personeel gegroeid tot een kleine twintig procent; de Nederlandse inbreng betreft in toenemende mate het projectmanagement. Ook raken korte consultancies van ervaren SNV'ers meer in zwang. In het licht hiervan denkt de SNV aan een mogelijke fusie met andere Nederlandse of Europese medefinancieringsorganisaties. Deze gedachtenspinsels worden sterk gevoed door minister Pronk die SNV financiert. De bewindsman acht de traditionele SNV-aanpak met structurele, duidelijk gedefinieerde hulpprojecten niet langer toereikend. Hij pleit voor een meer programmatische aanpak en inzet in conflictgebieden en in Oost-Europa.

Volgens Bremmers zal de SNV in april 1996 de knoop doorhakken over de nieuwe koers.