Nieuws - 10 oktober 1996

SER pleit voor verder hervormen EU-landbouw

SER pleit voor verder hervormen EU-landbouw

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie moet hervormd worden in de richting van meer marktgerichtheid, volgens een ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad aan het kabinet. Het advies, dat dinsdag onder voorzitterschap van prof. dr ir M.T.G. Meulenberg op eigen initiatief is uitgebracht, is gebaseerd op een scenario-studie van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO). Handhaving van het bestaande beleid van prijssteun voor producten is volgens het advies geen reele optie, alleen al omdat uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen dan niet mogelijk is. Verder beginnen in 1999 de onderhandelingen over een nieuwe liberalisatieronde voor de wereldhandel in landbouwproducten. Het ontwerpadvies kiest voor het stapsgewijs doortrekken van de lijn van de MacSharry-hervormingen: verlaging van prijssteun, te compenseren door inkomenssteun. Als het aan de werkgroep Landbouw van de SER ligt zal structurele prijssteun uiteindelijk verdwijnen, maar blijft het
element van tijdelijke prijssteun bestaan, als buffer tegen fluctuaties op de wereldmarkt. In de overgangsperiode wordt nog gedurende een aantal jaren directe inkomenssteun gegeven. Bij verlaging van de prijzen binnen de EU zullen de bestaande quota en braakverplichtingen geleidelijk aan betekenis en waarde verliezen. Hierdoor wordt abrupte kapitaalvernietiging voorkomen.

Volgens het ontwerpadvies is er aanleiding om inkomenssteun te blijven geven als na afschaffing van de structurele prijssteun blijkt dat de wereldmarktprijs geen passende beloning geeft voor de producten als graan, zuivel, suiker en rundvlees, waar een zware marktordening voor bestaat.