Nieuws - 2 maart 1995

Roc wil af van verplicht afstudeervak Voeding

Roc wil af van verplicht afstudeervak Voeding

De Vaste commissie voor onderwijs stemt in met het verzoek van de roc Voeding van de mens om het nu nog verplichte afstudeervak Voedingsleer op te nemen in de beperkte keuze. De roc meent dat het vak niet noodzakelijk is voor de specialisaties Voeding en gezondheid en Voeding, voedsel en toxicologie.

De roc komt hiermee in aanvaring met de vakgroep, die vindt dat elke student Voeding het afstudeervak moet volgen. De VCO constateerde tijdens haar vergadering dat bij meerdere studierichtingen een afstudeervak van de meest betrokken vakgroep niet verplicht is. Bovendien achtte de commissie het een principiele kwestie dat een roc en niet de vakgroep het studieprogramma bepaalt. De vco wilde de beslissing niet uitstellen tot de besluitvorming over de onderwijsnota 2000 is afgerond. Hierin wordt voorgesteld om sowieso alle specialisaties af te schaffen.