Nieuws - 11 mei 1995

Roc Biologie wil eigen onderwijsinstituut

Roc Biologie wil eigen onderwijsinstituut

De richtingsonderwijscommissie (roc) Biologie wil niet samen met de roc's van Moleculaire wetenschappen en Bioprocestechnologie in een onderwijsinstituut. De biologen vragen in een brief aan het college van bestuur om een eigen onderwijsinstituut.


Het college van bestuur wil het geld voor studierichtingen straks gaan verdelen via nog op te richten onderwijsinstituten. Deze instituten moeten samen met de onderzoekscholen de nieuwe middenstructuur van de LUW gaan vormen, het niveau tussen het hoofdgebouw en de vakgroepen. De onderwijsinstellingen krijgen als taak het verdelen van het onderwijsbudget tussen de negentien studierichtingen van de Landbouwuniversiteit.

Hoewel de discussie over de invulling van het begrip onderwijsinstituut nog moet beginnen, heeft het college in het masterplan al een suggestie gegeven voor de verdeling van studierichtingen over de instituten. Biologie is daarbij ingedeeld bij Moleculaire wetenschappen en Bioprocestechnologie.

De biologen zien dit niet zitten. Zij argumenteren dat hun studierichting voor een vruchtbare samenwerking te veel verschilt van de andere twee. Het gaat de biologen niet alleen om de inhoud en structuur van de opleiding maar ook om de cultuur van de betrokken vakgroepen.