Nieuws - 8 februari 1996

Roc

Roc

De richtingsonderwijscommissies (roc's) zijn momenteel druk doende om directeuren en besturen te vinden voor de onderwijsinstituten. De roc's stellen kandidaten voor aan het college, dat ze vervolgens aan de universiteitsraad voorlegt. Het college van bestuur heeft per instituut een informateur gevraagd de kandidaatstellingen te stroomlijnen. Voor Levenswetenschappen is prof. dr J.L. van Went gevraagd, voor Omgevingswetenschappen prof. dr ir J. Bouma en voor Maatschappijwetenschappen dr ir P. de Visser. De roc's van het onderwijsinstituut Voedsel- en biotechnologie hadden geen behoefte aan een informateur. Volgens de roc-voorzitter van Levensmiddelentechnologie (T30), dr ir T van Vliet, zijn de vier betrokken roc's het op een paar details al eens over de voorzitter en het bestuur. Volgens de griffie van de universiteitsraad zullen eind februari de eerste voordrachten van de besturen worden besproken.