Nieuws - 13 juni 1996

Ritzen zoekt uitweg voor afkeuring kwaliteitsplannen

Ritzen zoekt uitweg voor afkeuring kwaliteitsplannen

Minister Ritzen zoekt, in strijd met eerdere toezeggingen, een manier om elke onderwijsinstelling geld toe te kennen uit het Kwaliteits- en studeerbaarheidsfonds, ook als de Inspectie voor het hoger onderwijs een kwaliteitsmanagementsplan afkeurt.

De minister voelt aankomen dat de inspectie het kwaliteitsplan van een aanzienlijk aantal instellingen niet zal goedkeuren. Insiders sluiten dertig procent afwijzingen niet uit.

Naar verluidt heeft Ritzen dinsdag in overleg met de VSNU, de HBO-Raad en de studentenorganisaties ISO en LSVb gepolst of hij, ongeacht het oordeel van de Onderwijsinspectie, alle instellingen op 1 juli alvast geld uit het fonds kan toekennen, met een totale omvang van vijfhonderd miljoen gulden.