Nieuws - 7 december 1995

Ritzen trekt 10 miljoen uit voor extra profs

Ritzen trekt 10 miljoen uit voor extra profs

De vereniging van de universiteiten, VSNU, is verrast door het plan van Ritzen om de universiteiten vanaf 1997 extra geld te geven voor het vervroegd aanstellen van nieuwe hoogleraren. Ritzen wil hier tien miljoen voor uittrekken, stelde hij op 30 november in de onderwijscommissie van de Tweede Kamer.

Het extra geld moet voorkomen dat de continuiteit van het wetenschappelijk onderzoek begin volgende eeuw in gevaar komt. Dan gaan de hoogleraren die in de jaren zestig en zeventig zijn aangesteld namelijk massaal met emeritaat. Ritzen denkt in eerste instantie aan vijftig nieuwe hoogleraren in met name de sectoren chemie en natuurkunde. Binnenkort gaat hij met de universiteiten overleggen over de besteding van het extra geld. Volgend jaar volgt een plan van aanpak.

De VSNU is verheugd over de toezegging van de minister. Er is inderdaad sprake van een probleem. Wanneer een hoogleraar met pensioen gaat, is er niet meteen een opvolger gevonden. Door de leeftijdsopbouw van het hoogleraarskorps dreigt straks in sommige sectoren een gat te vallen", aldus woordvoerder L. Timmermans.