Nieuws - 25 januari 1996

Ritzen schrapt college van decanen uit de wet

Ritzen schrapt college van decanen uit de wet

Het Hoger onderwijspersbureau (HOP) meldde onlangs dat onderwijsminister dr ir J.J.M. Ritzen het college van decanen uit de nieuwe wet op de bestuursstructuur van universiteiten heeft geschrapt.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel krijgen de decanen, de hoogleraren die de faculteiten besturen, een sterke positie toebedeeld. Het HOP meldt dat Ritzen bang is dat het college van decanen een aparte bestuurslaag onder het college van bestuur gaat vormen. Dat zou niet stroken met de intentie dat in het nieuwe universitaire bestuur de bevoegdheden liggen bij het college van bestuur.