Nieuws - 21 maart 1996

Ritzen schenkt Suriname een miljoen

Ritzen schenkt Suriname een miljoen

Minister Ritzen heeft naar aanleiding van een recent bezoek een miljoen gulden extra uitgetrokken voor Suriname. De helft wordt besteed aan de restauratie van Fort Zeelandia. Ook steekt Ritzen geld in de opzet van landbouwonderwijs, direct aansluitend op het lager onderwijs, en de uitzending van leraren en managers uit het beroepsonderwijs als adviseur.

Het geld komt uit zijn eigen begroting. Daarnaast is er sinds 1989 ruim 81 miljoen gulden uit de zogeheten verdragsmiddelen van minister Pronk beschikbaar voor onderwijsprojecten. Hij financiert hiermee bijvoorbeeld de studiefinanciering van Surinaamse studenten in het buitenland en de aankoop van boeken voor de universiteitsbibliotheek. De besteding blijft volgens een medewerker achter bij de planning: in december 1995 was pas 45 miljoen gulden besteed.

Ook heeft het Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) een overeenkomst gesloten met het ministerie van Onderwijs, waarin is vastgelegd dat de onderwijsministeries van Suriname en Nederland projecten kunnen uitvoeren ter waarde van vijf miljoen gulden. Dit bedrag komt uit de pot van 81 miljoen. Er zijn inmiddels 21 projecten geformuleerd ter waarde van drie miljoen.

Onderwijs staat nog open voor aanvullende ideeen en dit lijkt kansen te bieden voor de LUW. Zo zoekt de vakgroep Bosbouw geld voor nadere samenwerking met het Celos-instituut en de Anton de Kom universiteit in Suriname. De contacten werden in 1983 abrupt verbroken na de decembermoorden en zijn sindsdien nauwelijks hersteld. Voor dat initiatief kan volgens de DGIS-medewerker wellicht weer een ander potje worden aangeboord. Pronk heeft namelijk vijf miljoen dollar extra uitgetrokken voor duurzaam bosbeheer en milieuprojecten.