Nieuws - 31 oktober 1996

Ritzen overweegt trajectkaart voor studenten

Ritzen overweegt trajectkaart voor studenten

Minister Ritzen weet nog niet wat voor OV-kaart hij studenten na 1998 wil bieden. Maar een ding staat vast: aan het contract dat hij met de openbaarvervoerbedrijven gaat sluiten, wil hij vijfhonderd miljoen gulden minder uitgeven dan nu.

Ritzen heeft de vervoerbedrijven offertes gevraagd voor twee opties. De eerste is de voortzetting van de huidige kaart, met de keus tussen week- en weekendkaart. De tweede variant is een trajectkaart die studenten vrij reizen geeft tussen woon- en studieadres; verder kan de kaart als kortingskaart gelden.

Na 1998, als het lopende OV-kaartcontract afloopt, wil Ritzen nog maar vierhonderd miljoen gulden uitgeven; nu kost de kaart hem negenhonderd miljoen. Een deel van die bezuiniging haalt hij binnen doordat middelbare scholieren ouder dan achttien jaar hun studiefinanciering verliezen, en dus ook hun OV-kaart. Ook de verwachte terugloop van het aantal studenten levert hem geld op. Zo'n 360 miljoen moet worden opgebracht door wat Ritzen de versobering van de OV-kaart noemt.

De vervoerbedrijven is ook gevraagd uit te rekenen hoeveel het kost aparte kaarten in te voeren voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Zo houdt Ritzen de mogelijkheid open om de voorgenomen bezuiniging op de studiefinanciering van mbo'ers te realiseren door hun OV-kaart af te schaffen. Voor een aparte kaart voor het hoger onderwijs heeft Ritzen 230 miljoen gulden beschikbaar.

De openbaarvervoerbedrijven hebben twee weken geleden aangegeven dat zij tot het jaar 2000 het liefst het huidige contract voortzetten. Daarna willen zij een chipkaart invoeren die studenten een beperkt aantal gratis kilometers geeft.