Nieuws - 16 november 1995

Richting Natuurbeheer

Richting Natuurbeheer

Het WUB van 2 november bevatte een artikel over de te vernieuwen studierichting Bosbouw. De nieuwe naam zou Bos- en natuurbeheer worden. Op zich een heel aantrekkelijke naam voor een studie, maar de heer Bartelink vliegt bij het aanprijzen uit de bocht. De universiteit zegt wel dat ze universiteit voor natuur is, maar tot op heden is er geen richting natuurbeheer" valt er te lezen. Er mag dan wel geen aparte richting bestaan, maar al jaren worden er studenten in die richting opgeleid via andere studierichtingen. Biologie heeft de specialisaties Landschap en Populatie/oecosysteem waarin veel studenten zich in dit onderwerp verdiepen. Natuurlijk is er ook de specialisatie Beheer van natuurlijke bestaansbronnen bij O10 (Tropisch landgebruik) en ook door bepaalde Milieuhygienici in de dop kan een afstudeervak Natuurbeheer gekozen worden. Daarnaast zijn er binnen de Landinrichtingswetenschappen relevante thema's. En niet te vergeten: ook bosbouwstudenten waren op
dit terrein bezig. Op specialisatie- en ander niveau is de richting natuurbeheer dus helemaal niet onderbelicht en zeker niet nieuw. De nieuwe studierichting zal toch ook niet alleen uit natuurbeheer bestaan? Overigens is de biologische basis voor dit type natuurbeheerders niet erg groot.

Al met al is het de vraag of men met de nieuwe naam voor Bosbouw niet een beetje te veel pretenties heeft...