Nieuws - 7 november 1996

Rente maakt studenten huiverig voor lenen

Rente maakt studenten huiverig voor lenen

Minister Ritzen wil nog eens heel goed kijken naar de rente op studieschulden, nu uit onderzoek blijkt dat steeds minder studenten hun studiegeld lenen. Vooral de rente blijkt afschrikwekkend te werken.


De basisbeurs is sinds 1991 voortdurend lager geworden, maar het aantal studenten dat bijleent, is desondanks gedaald. Dat blijkt uit onderzoek dat het Economisch Instituut Tilburg uitvoerde in opdracht van Ritzen. In 1991 had veertig procent van de studenten een lening, in 1995 nog maar twaalf procent. Wel is de omvang van de leningen gestegen: in 1995 nam een lenende student gemiddeld 370 gulden per maand op, in 1991 was dat 162 gulden.

De daling van het aantal studenten dat leent, hangt samen met het besluit van Ritzen in 1992 om voortaan rente te heffen vanaf het ogenblik dat een lening wordt afgesloten en niet, zoals daarvoor, vanaf het tijdstip van afstuderen.

De onderzoekers hebben geen aanwijzingen dat het percentage scholieren dat doorstudeert tussen 1991 en 1995 is gedaald. Wel blijkt dat sinds 1990 een groeiend deel van de vwo'ers voor het hbo kiest. Ritzen schreef dat tot nu toe altijd toe aan het afnemend aantal studenten dat na het hbo naar de universiteit gaat en niet aan een andere studievoorkeur.

Ritzen wil ook weten of lenen voor studenten uit lagere inkomensgroepen een grotere studiehindernis is dan voor rijkere studenten. De onderzoekers vonden dat studenten met een ziekenfondsverzekering en dus niet al te rijke ouders grofweg twee keer zo vaak lenen als particulier verzekerden.

In de Tweede Kamer zei Ritzen vorige week dat goed gekeken moet worden naar de rente, met name naar de hoogte daarvan en naar het gegeven dat die al tijdens de studie geheven wordt. Die vragen zijn, meent hij, hoofdpunten in het debat over de toekomst van de studiefinanciering.