Nieuws - 9 maart 1995

Rekenkamer acht contractfinanciering ondoorzichtig

Rekenkamer acht contractfinanciering ondoorzichtig

Zeven van de dertien universiteiten weten niet wat er met het contractonderzoek gebeurt, universiteiten rekenen vaak niet de volledige kosten van contractonderzoek door, er is geen systeem van tijdverantwoording van de onderzoekers, en goede afspraken met de financierder ontbreken veelal. Dit stelt de Algemene Rekenkamer, in haar rapport Derde geldstroomactiviteiten bij universiteiten.


Het Transferpunt van de LUW voelt zich daardoor niet aangesproken, vertelt hoofd drs C.E.M.J. Crombach. Bij ons is centraal geregistreerd welke projecten er zijn, hoeveel we zelf inzetten, wat de financier betaalt, en wat er is afgesproken." En volgens Crombach worden alle afgesproken kosten gedekt door de externe financiers.

Het contractbudget van de universiteiten in Nederland is sinds 1989 gestegen van een half miljard, tot bijna een miljard gulden per jaar. De belangrijkste opdrachtgevers zijn ministeries, de EG en de collectebusfondsen, zoals de Hartstichting.

De rekenkamer wil duidelijkheid over de besteding van de gelden, anders acht ze verantwoorde sturing van onderzoek niet mogelijk. De ministeries hebben echter weinig zin om de volledige kosten te betalen. LNV en OCW sluiten in een gezamenlijke reactie niet uit dat eerste geldstroommiddelen nu al structureel worden aangewend voor andere dan de primaire taken.

Crombach vindt dat niet de kern van de discussie. De EU kent de regel dat de universiteit de helft zelf betaalt. Universiteiten hebben er zelf toch ook iets aan?" De aanbeveling van een centrale registratie, krijgt evenmin Crombachs instemming. Een grote universiteit kan de registratie best aan de faculteiten overlaten, vindt hij.