Nieuws - 9 maart 1995

Regeneratie Sahel-gronden is mogelijk

Regeneratie Sahel-gronden is mogelijk

Via een combinatie van maatregelen zoals het concentreren van water en sediment, het handhaven van een minimale biomassa en de ontwikkeling van booomvegetatie, is het mogelijk gedegradeerde silvopastorale Sahel-gebieden te herstellen. Dit blijkt uit de studie van dr F.G. Hien, die op 6 maart promoveerde bij prof. dr ir L. Stroosnijder van de vakgroep Tropische cultuurtechniek.

De promovendus uit Burkina Faso verzamelde zijn gegevens gedurende drie groeiseizoenen in twee beschermde bosgebieden. Langs aangelegde aarden dijkjes bepaalde hij de waterbalans, de in- en uitstroom van stikstof, kalium en fosfaat en de dynamiek van de vegetatie. Daaruit bleek dat de regeneratie van de bodem vooral afhangt van plantengroei. Op onbehandelde kale korstige gronden gaat zestig tot tachtig procent van het water verloren door afstroming. Maar bovenstrooms van de dijkjes infiltreert het water (met daarin nutrienten en zaden) en maakt spontane kieming mogelijk van zo'n kleine vijftig soorten. Het aanbrengen van stro of takken op de bodem tussen twee dijkjes versterkt dit effect. De bedekkingsgraad van de bodem door planten kan hiermee na tien jaar oplopen tot 73 procent. Ook vermindert deze laag de uitspoeling van nutrienten.

De drainage aan de benedenstroomse zijde van de aarden dam vindt vrij diep in het bodemprofiel plaats, op zo'n tachtig centimeter. Daarom is deze waterstroom vooral voordelig voor diepwortelende gewassen als bomen.