Nieuws - 3 september 1998

Regen en schimmels spelen landbouwbedrijf LUW parten

Regen en schimmels spelen landbouwbedrijf LUW parten

Regen en schimmels spelen landbouwbedrijf LUW parten
Veel regen en de schimmel aarfusarium hebben de graanopbrengsten van de Minderhoudhoeve, het proefbedrijf van de LUW, parten gespeeld. Met zo'n zeven ton tarwe per hectare bij het geintegreerde bedrijf en vijf ton bij het ecologische bedrijf zijn de opbrengsten achter gebleven bij die van vorig jaar
De Minderhoudhoeve draait nu voor het derde jaar met een ecologisch en een geintegreerd bedrijf. Begin volgend jaar verwacht onderzoeker Gerard Oomen, verantwoordelijk voor het ecologisch bedrijf, de eerste vergelijkingen rond te hebben
In goede jaren haalt de Minderhoudhoeve tien ton graan per hectare, stelt bedrijfsleider Johan Jolink. Maar dit jaar zijn volgens Jolink nergens in Nederland goede opbrengsten gehaald. De voorlopige oogstramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen uit op gemiddeld acht ton per hectare
Het grootste probleem bij de granen was de schimmel aarfusarium, die ervoor zorgt dat de korrelzetting niet goed verloopt en de graankorrels klein zijn. Op zowel het geintegreerde als het biologische bedrijf wordt de schimmel niet bestreden, omdat de kosten niet opwegen tegen de baten. Naast aarfusarium is ook de latere zaai - drie weken later dan normaal - debet aan de lage opbrengsten. Dat haal je gewoon niet meer in, constateert Jorink. Volgens Oomen is de lage opbrengsten voor een deel te wijten aan de hoge vruchtbaarheid van de grond. De voorgeschiedenis is permanent grasland. Als de stikstofvoorziening heel hoog is, zijn de planten vatbaarder voor een deel van de ziekten en plagen.
Bij het ecologische bedrijf hebben dit jaar ook de aardappels veel last gehad van schimmels. Het hele vroege aardappelras was een drama; in juli was het loof helemaal bruin van de fytoftora. Bovendien zaten er vanwege de ritnaalden allemaal kleine gaatjes in de knollen. De acht ton per hectare wordt nu gevoerd aan de koeien. Oomen wil dit vroege ras niet meer verbouwen. Twee van de drie jaren is er niets van terecht gekomen. Een hectare pootgoed van een ander ras leverde 25 ton per hectare op
De consumptieaardappelen zitten nog in de grond bij het ecologische bedrijf. Het loof is twee weken terug doodgebrand en de ecologen hebben twee maal gespoten met koperoxichloride, een preventief middel tegen fytoftora, maar de schimmeldruk bleef hoog. Jorink schat de opbrengst op 35 ton per hectare
Op het geintegreerde bedrijf wordt het loof van de consumptieaardappelen over een week doodgespoten. Het pootgoed gaat er op dit moment uit, met een geschatte opbrengst van 40 tot 55 ton per hectare, afhankelijk van het ras. Naast aardappelen en graan zijn op beide bedrijven erwten geoogst. Bij het ecologische bedrijf kwam de opbrengst op vier ton, bij het geintegreerde op zeven ton per hectare. (LeNo)