Nieuws - 6 april 1995

Reddingspoging Arbeid en gezondheid

Reddingspoging Arbeid en gezondheid

De agendacommissie van de universiteitsraad zal naar aanleiding van een brief van het clusterbestuur van Bodemkunde en Milieuhygiene op 10 april nagaan of het leerstoelenplan, waar in maart jongstleden over is besloten, moet worden opengebroken. Het clusterbestuur schrijft namelijk dat het besluit om geen leerstoel Arbeid en gezondheid in het leerstoelenplan op te nemen, is gebaseerd op onvolledige informatie. Het bestuur stelt de raad een gesprek voor waarin de universiteitsraad moet toelichten waarom ze deze leerstoel niet heeft ingesteld. tevens kan het cluster dan aangeven waarom ze de leerstoel wel wil hebben en pleiten voor heroverweging. Het verzoek hangt nauw samen met andere clustervoorstellen die evenmin werden overgenomen. Zo schrapte de raad de leerstoel Milieusysteemanalyse en redde ze de leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantenvoeding.

De voorzitter van de universiteitsraad wil de brief van het clusterbestuur op 10 april bespreken. Als de agendacommissie aanleiding ziet tot heroverweging, zal dit op 18 april in de overlegcommissie onderwijs en onderzoek gebeuren.