Wetenschap - 25 januari 1996

Rectificaties

Rectificaties

Vorige week meldde het WUB dat de leerstoel Milieusysteemanalyse van prof. dr L. Hordijk voor nog eens twee jaar zal worden betaald door het Wagenings Universiteits Fonds. Daar had moeten staan dat de bevoegdverklaring door het fonds is verleend, maar dat de Landbouwuniversiteit de bijzondere leerstoel betaalt. Deze uitzonderingssituatie gold ook al voor de afgelopen vijf jaar.

In het nieuwsbericht over het Wageningen Seed Centre van vorige week stond abusievelijk vermeld dat het CPRO-DLO goed is ingevoerd in routinematig onderzoek naar zaaizaadkwaliteit. CPRO verricht vooral fundamenteel onderzoek, onder andere op het gebied van zaaizaadkwaliteit.