Nieuws - 19 december 1996

Rectificatie

Rectificatie

In het verslag over de indeling van vakgroepen in negen departementen (WUB 36) is een onjuistheid geslopen. Het cluster/departement Levensmiddelentechnologie en voeding heeft geen bezwaar tegen de komst van de vakgroep Toxicologie, zoals stond vermeld. Het juicht die komst juist toe. Het cluster wil echter geen verdere uitbreiding van het aantal vakgroepen.