Nieuws - 21 november 1996

Rectificatie

Rectificatie

In het artikel over plattelandsontwikkeling in WUB nr. 35, Kennissysteem hobbelt achter innovaties aan, zijn een paar fouten en onzorgvuldigheden geslopen. Niet de voorlichtingskundige Van der Ban was betrokken bij de Relatienota, maar de cultuurtechnicus Van der Ban. Het onderzoek stond onder leiding van de socioloog Nooij en dr H. Hetsen, medewerker van de NRLO en de vakgroep Ruimtelijke planvorming aan de LUW. Het onderzoek is uitgevoerd door ir M. Ettema bij de vakgroep Sociologie.