Nieuws - 2 november 1995

Rectificatie

Rectificatie

In het artikel Studenten doen vaker beroep op welzijnszorg in WUB nr. 30 staat dat de door bezuinigingen met sluiting bedreigde infotheek" in 1994 een halvering van het aantal bezoekers kende ten opzichte van 1991. Dit is echter geenszins het geval: in 1994 bedroeg het aantal bezoekers niet 1251 maar 1739. Dat was het eerste jaar waarin de aantallen bezoekers werden geteld.

Overigens is de naam van Bureau Studenten Welzijnszorg inmiddels gewijzigd in Bureau Studentenbegeleiding.