Nieuws - 9 maart 1995

Rectificatie

Rectificatie

In het nieuws over dioxine-onderzoek is onduidelijkheid geslopen. De gezondheidsraad gaat wel degelijk kijken naar de effecten van dioxine en pcb's op de gezondheid van de mens om tot een goede normering te komen. De kritiek van Toxicoloog Brouwer betrof het bronnenbeleid van de overheid. Deze poogt tot op heden alleen de blootstelling aan dioxines te reduceren, niet die aan pcb's terwijl deze stof net zo toxisch is.