Nieuws - 9 februari 1995

Rectificatie

Rectificatie

De getallen in het bericht Zestien vakgroepen publiceren in de Oecologie, uit 'ie, in WUB nr. 4 van 26 januari, kloppen geen van allen. Het ging in het overzicht namelijk niet om de hoeveelheid publikaties, maar om de hoeveelheid tijdschriften waarin vakgroepen tussen 1990 en 1993 hadden gepubliceerd. De oecologen op de LUW (binnen vakgroepen zoals Entomologie, Natuurbeheer en Bosbouw) produceerden samen meer dan het genoemde aantal van 32 publikaties, omdat in een tijdschrift vaak meerdere publikaties zijn geplaatst.