Nieuws - 21 december 1995

Recreatie onderdeel van leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse

Recreatie onderdeel van leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse

Zowel de universiteitsraad als het college van bestuur willen Recreatie en toerisme op hoogleraarsniveau behouden. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van 19 december. Recreatie wordt ondergebracht in de nieuwe leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse met bijzondere aandacht voor recreatie-toerisme.

Door wat herrangschikkingen door college en clusterbestuur was even onduidelijkheid ontstaan over de leerstoel. Uiteindelijk ligt er een voorstel waar alle betrokkenen achter staan. De beslissing omhelst een totale herstructurering van de leerstoelen in de vakgroep Ruimtelijke planvorming. Voornaamste veranderingen zijn het opheffen van de leerstoel Cultuurtechniek, een 0,8 leerstoel Landgebruiksplanning (was 1,0) en de 0,8 leerstoel Sociaal-ruimtelijke analyse (was 0,6). Ook de twee leerstoelen bij de vakgroep Tropische cultuurtechniek hebben een aangepaste orientatie gekregen; ze zullen zich in de toekomst meer richten op mondiale problematiek. Voorlopige werktitels van de leerstoelen zijn Irrigatie en de civiele techniek en Erosie en bodem- en waterconservering.