Nieuws - 22 februari 1996

Reactiemechanismen en natuurprodukten

Reactiemechanismen en natuurprodukten

Het Vak

 • A350-200
 • Twee studiepunten
 • Docenten: prof. dr A.E. de Groot en prof. dr E. Sudholter
 • Verplicht voor doctoraal T33 en T34. Beperkte keuze voor doctoraal Biologie A.
 • Hoorcolleges
 • Geevalueerd januari 1994

  Sterke punten:

 • Leerstof sluit goed aan bij de algemeen bekende voorvereisten.
 • Regelmatige herhaling van stof om de leerstof op te frissen.
 • Tijdens het college natuurprodukten worden veel voorbeelden gegeven die verduidelijkend werken.
 • Fundamentele begrippen rond reactiemechanismen worden zichtbaar gemaakt en toegepast in de chemie van natuurprodukten.

  Problemen en afspraken:

 • De studenten begrijpen de leerstof wel maar het zelf reproduceren blijft moeilijk. Tijdens het college zal er meer aandacht besteed worden aan opgaven.
 • Bij sommige colleges is onduidelijk wat belangrijk is voor het examen. De docenten zullen minder tijd besteden aan bekend veronderstelde stof en die tijd besteden aan nieuwe, moeilijke stof.
 • Het contact tussen docent en student is vrij afstandelijk. Door het overvolle trimester bereiden studenten het college slecht voor. Ze willen het verhaal van de docent niet storen met vragen. Docenten horen juist wel graag vragen. De Groot belooft geen u meer te zeggen tegen studenten.
 • Het gebruik van Engels en Nederlands in het dictaat is verwarrend. Steeds omschakelen is lastig en bovendien is de aansluiting niet altijd goed. Bovendien zit er ruis in het dictaat. In de volgende druk van het dictaat wordt dit verbeterd.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.