Nieuws - 27 juni 1996

Reactie

Reactie

Dat in een mini-interview uitspraken kort door de bocht verschijnen is onvermijdelijk en het is daarom niet verwonderlijk dat het leidt tot reacties. Dit blijkt zeker het geval te zijn wanneer het om het zeer hotte item van de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden gaat. Het gaat me echter te ver wanneer ik beticht word van een simpele bagatellisering van deze problematiek. Vandaar een korte reactie op de ingezonden brief van dr H. Schooneveld.

Bij het WHO-initiatief blijf ik vraagtekens zetten mede gezien de missie Health for all in 2000 van deze organisatie. Als het gaat om de zorg voor de gezondheid van de wereldbevolking verdienen ziekten als malaria, AIDS, tuberculose, acute respiratoire aandoeningen en diarree in willekeurige volgorde velen malen meer prioriteit dan welk (vermeend) gezondheidseffect van elektromagnetische straling dan ook. Elektriciteitsmaatschappijen en producenten van elektrische apparaten zijn volgens mij de aangewezen financiers van onderzoek op het terrein van elektromagnetische velden en niet de WHO.

Het is uiterst naief te denken dat een project van 3,3 miljoen dollar van de WHO, dat volgens een persbericht van de WHO van 4 juni niet veel meer om het lijf heeft dan een heranalyse van bestaand onderzoek en het schrijven van onderzoeksprotocollen, alle problemen met het onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische velden zal oplossen.

De almaar toenemende invloed van wichelroedelopers en andere kwakzalvers op het terrein van allergieen zegt heel veel over de huidige samenleving en de invloed van de media en doet het ergste vrezen voor de slachtoffers. De overgevoeligheid voor beeldschermen is een mooi voorbeeld van hoe de media een hype weten te creeren terwijl het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe geen verband tussen beeldschermen en overgevoeligheid heeft kunnen aantonen.

Naar mijn mening zullen de voordelen van computers, elektrische apparaten en elektriciteit in het algemeen op een wetenschappelijke manier moeten worden afgezet tegen aangetoonde nadelige gezondheidseffecten. Het is daarbij te hopen dat ondertussen in Nederland niet Amerikaanse toestanden ontstaan waar scholen worden verplaatst en huizen onverkoopbaar worden alleen omdat ze in de buurt staan van hoogspanningsleidingen. Ook de slachtoffers verdienen betere wetenschappelijk gefundeerde adviezen dan uit de buurt te blijven van nauwelijks zelf te beinvloeden en alomtegenwoordige elektromagnetische velden.