Nieuws - 9 mei 1996

Rabo-prijs voor LUW-studenten

Rabo-prijs voor LUW-studenten

De economie-studenten P.J. Brandsma en T.D. Kortekaas en zootechnicus ir C. de Veer hebben in de landelijke Rabobank Business Challenge de tweede prijs gewonnen, groot vijfduizend gulden.

De hoofdprijs ging op 2 mei naar twee studenten uit Maastricht en Rotterdam. Dit koppel won tienduizend gulden met een ondernemingsplan dat voor een belangrijk deel bestond uit een marktonderzoek in de Oeral.

Adjunct-directeur drs P. Swinkels van de Wageningse Rabobank is blij dat een relatief kleine faculteit als de Wageningse in een landelijke competitie zulke hoge ogen gooit. Alle dertien economie- of bedrijfskundefaculteiten stuurden, na een lokale voorronde, een team naar de nationale eindronde in Utrecht.

Brandsma, Kortekaas en De Veer hadden volgens Swinkels hun presentatie verbeterd naar aanleiding van de opmerkingen die zij kregen tijdens de Wageningse finale. Daar lieten ze vijf concurrerende teams achter zich met hun ondernemingsplan voor EuroRec, een bedrijf dat tv's en ander bruingoed moet verwerken tot nieuwe grondstoffen.

De Wageningse nummer twee, een ondernemingsplan voor een boerderij waarin biologisch boeren en zorg voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patienten moesten samengaan, viel niet in de landelijke prijzen. Dit plan van de studenten A. Sikking en B. Kuijpers dong mee in de originaliteits-categorie. Die prijs ging naar een plan voor een camping in het voormalig Olympisch Stadion te Amsterdam.