Nieuws - 23 februari 1995

Raadsfracties pogen Grondbewerking te redden

Raadsfracties pogen Grondbewerking te redden

Verschillende raadsfracties zijn niet overtuigd van het besluit Grondbewerking in zijn geheel te schrappen en zoeken naar mogelijkheden om toch een deel te behouden. Misschien kan het college toch iets over het kader gaan, misschien kan de cluster Wiskunde Informatica en Natuurkunde nog iets missen, gezien de fusieplannen van Grondbewerking (Landgebruik) met Agrotechniek en Fysica (WIN).

De kerntaken van het cluster WIN zijn de wiskunde en informatica en daarbinnen is geen ruimte voor Grondbewerking, verklaart prof. dr ir G. van Straten. De cluster moest daardoor al 0,8 leerstoel inleveren en schrapte twee deeltijdleerstoelen Informatica. Bovendien heeft de ROC Landbouwtechniek geen onoverkomelijke problemen met het schrappen van de leerstoel voor de studierichting Landbouwtechniek.

Drie leerstoelen Wiskunde acht de cluster niet te veel op een totaal van negentig leerstoelen op de LUW, gezien de hoeveelheid onderwijs in dit basisvak.