Nieuws - 29 juni 1995

Raad ziet geen financieel perspectief

Raad ziet geen financieel perspectief

De personeelsfracties in de universiteitsraad wijzen het financieel meerjarenperspectief 1995-'99 van het college van bestuur van de hand, omdat de prognose teveel onzekerheden bevat. Er ontbreken teveel gegevens om een reeel zicht te krijgen op de financien", stelde de fractie Progressief Personeel (PP) op 27 juni. De effecten van het sociaal beleid, de huisvestingsnota, het Masterplan en de dalende studentenaantallen ontbreken", aldus het raadslid J.L.F. Hagelaar. De fractie Centrale Lijst (CL) ondersteunde dit betoog. De studentenfracties vonden de financiele aannames van het college te positief.

Na een schorsing van een kwartier kon het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker meedelen dat we in een buitengewoon moeilijk pakket zitten. We moeten het hoofd koel houden en ervan uitgaan dat een aantal dingen zullen lukken." Het collegelid moest toegeven dat het sociaal beleid niet goed gaat. De arbeidsmarkt buiten de LUW is uiterst lastig en nieuwe derde-geldstroomcontracten zijn geen oplossing voor de huidige problematiek."

De fracties PP en CL meldden daarop dat ze best geloof in de toekomst willen hebben, maar dat zo'n geloof wel met feiten onderbouwd moet worden. Ze vonden het collegeperspectief onvoldoende basis voor de begroting 1996 van de LUW.