Nieuws - 25 januari 1996

Raad wil onderzoek beoordelen op maatschappelijke relevantie

Raad wil onderzoek beoordelen op maatschappelijke relevantie

Vakgroepen moeten voortaan aangeven in hoeverre ze hun onderzoek willen laten beoordelen op maatschappelijk relevante vakpublikaties voor professioneel geinteresseerden, dan wel op internationaal georienteerde, wetenschappelijke publikaties voor collega-onderzoekers. Ze moeten zich echter voor minimaal vijftig procent blijven richten op wetenschappelijke publikaties. Met deze nieuwe regel stemde de universiteitsraad deze week in.


Vakgroepen hebben drie alternatieven: voor de helft beoordeeld worden op maatschappelijke relevantie, voor een kwart of helemaal niet. Bij de zogeheten standaardbeoordeling op wetenschappelijke prestatie, waarvan het aantal ISI-publikaties en de citatie-analyse onderdeel zijn, kan de beoordelingscommissie dan mee laten wegen dat slechts de helft of driekwart van de medewerkers zich op de wetenschappelijke doelgroep richt. Een aparte commissie beoordeelt de vakpublikaties op maatschappelijke relevantie.

De raad wil hiermee tegemoet komen aan de verschillende publikatie-culturen van vakgroepen. Bij de vorige beoordelingsronde verzetten sommige hoogleraren zich tegen het feit dat wetenschappelijke ISI-publikaties en citaties zwaar tellen. Ze wezen erop dat het weliswaar voor natuurwetenschappers vanzelfsprekend is zich te profileren middels internationaal gerichte, Engelstalige publikaties, maar dat de sociale wetenschappen en landbouwkundige vakgroepen zich vaker richten tot professioneel geinteresseerden zoals beleidsambtenaren en toegepast onderzoekers.

Het nieuwe LUW-model sluit aan bij de landelijke beoordelingen die de vereniging van universiteiten VSNU de laatste jaren uitvoert. Ook hierbij vragen beoordelingscommissies eerst hoe de onderzoeksgroepen beoordeeld willen worden. De VSNU stelt evenwel geen minimum aan het percentage wetenschappelijke gerichtheid. Er is bij de VSNU slechts een beoordelingscommissie. De vereniging wil die zo breed samen te stellen dat de commissie zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke component kan beoordelen.