Nieuws - 18 mei 1995

Raad wil geen geld lenen voor huisvesting

Raad wil geen geld lenen voor huisvesting

Andermaal heeft de universiteitsraad op 16 mei uitgesproken niets te voelen voor leningen op de kapitaalmarkt om de nieuwbouwplannen op Kortenoord te financieren. Eind vorig jaar, bij de bespreking van de begroting 1995, had de raad dit al aangegeven. Maar het college van bestuur liet onlangs in zijn bouwnota weten toch te willen lenen, om 34 miljoen gulden te kunnen investeren in Kortenoord.

De raad wil de investeringen uitsmeren over meerdere jaren om binnen het huisvestingsbudget te blijven. Dat bestaat uit de rijksbijdrage voor investeringen van de minister (zo'n twaalf miljoen gulden per jaar) en de opbrengst van eventuele verkoop van gebouwen. In de begroting 1995 speelt de nieuwbouw op Kortenoord nog geen rol. In de loop van dit jaar zal het college daarom met een vervolgplan komen over de huisvesting op lange termijn.