Nieuws - 7 december 1995

Raad wil drie miljoen extra bezuinigen

Raad wil drie miljoen extra bezuinigen

De universiteitsraad wil dat het college van bestuur in de begroting voor 1996 drie miljoen gulden aan extra bezuinigen zoekt. De raad vindt het geraamde exploitatietekort van 6,5 miljoen gulden te groot en wil dat het college het tekort terugdringt tot de in het meerjarenperspectief voorspelde drie miljoen.

Collegelid mr H.M. van den Hoofdakker zal een lijstje van bezuinigingsmogelijkheden maken, stelde hij op 5 december in de commissie financien en planning. Het tekort kan volgens hem worden teruggedrongen, maar het college heeft hiervan afgezien vanwege het behoud van kwaliteit en continuiteit.

Een tekort van 6,5 miljoen is volgens het collegelid aanvaardbaar omdat de universiteit over twee jaar weer een positief exploitatieresultaat heeft. Volgens de raadsfracties zijn de meerjarencijfers echter niet meer geloofwaardig als de universiteit er volgend jaar zoveel van afwijkt. Door het tekort terug te brengen tot drie miljoen laten we zien dat we de zaak in de hand hebben", aldus drs W.E.J. van den Bold van Tap82. Overigens willen de fracties volgend jaar niet verder op personeel bezuinigen. De raadscommissie vergadert 12 december verder over de begroting.