Nieuws - 27 juni 1996

Raad wil bezuiniging PGW niet opschorten

Raad wil bezuiniging PGW niet opschorten

De universiteitsraad van de LUW voelt er niets voor om de bezuiniging op de sector Plant- en gewaswetenschappen (PGW) op te schorten. De raad is er niet van overtuigd dat de sector niet aan de bezuinigingen kan voldoen en vroeg het college van bestuur op 25 juni om dit jaar ten minste 75 procent van de totale bezuiniging van PGW te realiseren.


De raad reageerde ontstemd op het artikel in het WUB van vorige week, waarbij met name de kop - College schort bezuiniging op Plantaardige produktie op - het moest ontgelden. In de eerste plaats besluit niet het college van bestuur maar de universiteitsraad tot een eventuele opschorting van de bezuiniging, meldde de raad streng. En in de tweede plaats geeft de jongste brief van de sector PGW aan het college geen kwantitatieve onderbouwing van het idee dat er essentiele taken in het gedrang komen bij verdere bezuinigingen. Als die onderbouwing achterwege blijft, moet de sector gewoon honderd procent inleveren, meende de raad.

De woordvoerder van Tap82, drs W.E.J. van den Bold, vatte de onvrede samen met de zinsnede: Het college schort de bezuiniging op Plantaardige produktie op... tot 25 juni 1996." De fractie Progressief Personeel kreeg een gevoel van deja vu na het lezen van de jongste brief van PGW. Dit soort tegenwerking kun je verwachten bij bezuinigingstrajecten." Het college moet de sector veel harder tegemoet treden, meende deze fractie. De sector moet dit jaar niet streven naar extra bezuinigingen, zoals het college schrijft, maar een garantie afgeven dat die er minimaal komen."

Het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker reageerde met de opmerking dat de sector de 75 procent aan bezuinigingen dit jaar zeker moet halen". Het college wil persoonlijk in overleg met de vakgroepen binnen de sector, aldus het collegelid, omdat het sectorbureau niet in staat is om verder te bezuinigen. In de gesprekken moeten de vakgroepen per taak aangeven waarom die essentieel is, aldus Van den Hoofdakker. Ons uitgangspunt is honderd procent bezuinigen maar je moet er theoretisch rekening mee houden dat de gesprekken kunnen leiden tot uitzonderingen op de regel."

Toch wil het college even de adem inhouden bij de bezuiniging, vanwege het Peper-rapport en de huidige onderhandelingen tussen de plantenvakgroepen en het AB-DLO, meldde rector prof. dr C. Karssen. Een commissie onder leiding van prof. dr J.L. van Went onderzoekt taakafstemming tussen beide clubs en de rector verwacht dat onderlinge afspraken met DLO de noodzakelijke sanering bij PGW en AB-DLO zullen vergemakkelijken. Een soortgelijke commissie wil het college voor de gewasbeschermingsvakgroepen en het IPO-DLO.

De raad nam met belangstelling kennis van deze besprekingen. Maar aangezien de rector ook had gemeld dat de gebieden pas bij elkaar komen na de sanering", wilde de raad een duidelijk signaal dat kwijtschelding van de schuld niet ter discussie staat", aldus PP-woordvoerder dr E. Egberts. Hij wilde ook weten of het college consequenties verbindt aan de opstelling van PGW, als straks in de gesprekken tussen college en vakgroepen blijkt dat de volledige bezuiniging haalbaar is. Van den Hoofdakker: Dan heeft de sector gefaald." De rector: So what?" Egberts: Dan is de zaak niet goed ingericht om een bezuiniging te realiseren."