Nieuws - 9 maart 1995

Raad wil Grondbewerking en schrapt Milieu-systeemanalyse

Raad wil Grondbewerking en schrapt Milieu-systeemanalyse

De universiteitsraad heeft op 6 en 7 maart in de overleggroep Onderwijs en onderzoek een halve leerstoel bij elkaar gesprokkeld voor Grondbewerking. Daarvoor offert ze de leerstoel Milieu-systeemanalyse van prof. dr L. Hordijk op en negeert ze het kader van het maximum aantal leerstoelen. De leerstoel Geologie en mineralogie mag van de raad wel verdwijnen.


Bij de perikelen rond de leerstoel Milieusysteemanalyse beroept de raad zich op een clustevaluatie. Deze viel zo negatief uit, dat de raad nu oordeelt dat als de leerstoel moet voortbestaan het Wageningenfonds, net als de afgelopen vijf jaar, deze moet financieren. Het college van bestuur wilde Milieu-systeemanalyse nog een kans geven, omdat de evaluatoren de leerstoel teveel bekeken als structureel, terwijl het slechts een tijdelijke bijzondere leerstoel is. De raad liet zich echter niet vermurwen.

Van de drie heikele leerstoelen die aanvankelijk moesten verdwijnen, Geologie, Grondbewerking en Diertaxonomie lijkt nu alleen de eerste het onderspit te delven. Het cvb en de raad willen nu prof. dr S.B. Kroonenberg een persoonlijk hoogleraarschap geven en het geologie onderwijs behouden. Grondbewerking is betaald met Milieu-systeemanalyse en een boekhoudkundige schuiftruc. Diertaxonomie mag toch gedeeltelijk blijven door de helft van de leerstoel Plantentaxonomie te schrappen.

Ook voor de vakgroep Bosbouw lijkt overeenstemming bereikt. De raad gaat in meerderheid accoord met een voltijdse, integrerende leerstoel Bosbeleid en bosontwikkeling en een halve leerstoel Bosontwikkeling en bosteelt. De halve extra leerstoel, is weggehaald bij de cluster Economie. Alleen de progressieve studenten vinden anderhalve leerstoel te weinig en pleiten voor twee voltijdse leerstoelen door capaciteit bij de cluster Wiskunde weg te halen.