Nieuws - 9 mei 1996

Raad wacht nog op Plantenteelt-programma

Raad wacht nog op Plantenteelt-programma

De universiteitsraad heeft nog geen studieprogramma ontvangen van de nieuwe studierichting Plantenteeltwetenschappen. Deze richting moet ontstaan uit een fusie van Tuinbouwplantenteelt en Landbouwplantenteelt. Volgens raadsvoorzitter drs R.J.G.M. Florax begint de tijd nu echt te dringen voor de nieuwe richtingsonderwijscommissie (roc). De overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad wil maandag 13 mei van alle richtingen het DA-programma, het tweede studiejaar, bespreken. Die programma's moeten namelijk binnenkort in de studiegids worden opgenomen. De vaste commissie onderwijs (vco) schreef onlangs op eigen houtje een programma voor Plantenteeltwetenschappen, voor het geval de roc te laat zou zijn.

Volgens de roc-voorzitter van Plantenteeltwetenschappen, dr ir U. van Meeteren, is het programma nu nagenoeg rond. Alle grote discussies zijn inmiddels afgerond. Ik vind dat we in de afgelopen vijf maanden, vanaf de eerste besprekingen tot nu, erg veel werk verzet hebben. En dat terwijl er ook gereorganiseerd en bezuinigd moet worden op de vakgroepen. Het is dan ook wat zuur dat de universiteitsraad er zes maanden over doet om de kaders voor de richtingen vast te stellen en dat wij vervolgens in een veel kortere tijd een veel ingewikkelder klus moeten afmaken."

Overigens stelt de vco in haar advies zelf al voor dat een eventueel programma waar de richting binnenkort mee komt, alsnog in de studiegids moet komen. Zonodig zonder formele goedkeuring van de universiteitsraad. (pag 9, nieuws onderwijs nwso)