Nieuws - 23 maart 1995

Raad voor bijstandtrekkers bepleit

Raad voor bijstandtrekkers bepleit

De PvdA in Wageningen wil een raad invoeren waarin clienten van de gemeentelijke sociale dienst inspraak hebben. Dit is volgens raadslid ir A. Koning belangrijk, omdat de herziene Bijstandswet per 1 januari de gemeente bijvoorbeeld de mogelijkheid biedt kamerbewoners te korten met tweehonderd gulden, zodat zij netto duizend gulden overhouden. Koning noemt ook het afschaffen van de regeling voor uitkeringsgerechtigden om een deel van de bijverdiensten te mogen houden. Deze regeling was ooit bedoeld om het zoeken naar werk te stimuleren. Veel afgestudeerden hebben hiermee te maken, volgens de PvdA.

De PvdA lanceert het idee van een clientenraad, terwijl het CDA een noodfonds bepleit voor minima, dus niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Het CDA wil dat de gemeente en maatschappelijke organisaties als kerken en de vakbeweging bijdragen aan zo'n fonds, dat in een onafhankelijke stichting moet worden ondergebracht. Dan wordt de gemeente niet teruggefloten door het Rijk, dat inkomensbeleid door gemeenten niet toestaat. Dit fonds moet geld ter beschikking stellen voor telefoon- of dagbladabonnementen, reparaties van wasmachines of kosten van gezinsverzorging.

Groen Links is ook met een notitie in verband met de herziening van de Bijstandswet gekomen, waarin ondermeer aandacht wordt gevraagd voor een voor minima toegankelijker kinderopvang. PvdA en I organiseren op 3 april een discussie-avond over het minimabeleid.