Nieuws - 5 januari 1995

Raad voor Kwekersrecht uit zicht

Raad voor Kwekersrecht uit zicht

De kansen dat de Europese Raad voor het Kwekersrecht in Wageningen wordt gevestigd zijn afgenomen nu de Europese landbouwministers eind december een besluit hierover opnieuw hebben uitgesteld. Gespeculeerd wordt dat Oostenrijk met de aansluiting bij de Europese Unie de Raad als welkomstgeschenk krijgt.

Bedrijfscontactambtenaar J.J. van Beek van de gemeente Wageningen stelt dat met de kandidatuur van in totaal acht steden in Europa het niet zelden zo is dat een nieuwe kandidaat met de buit aan de haal gaat: Ik weet ook niet hoe het komt, maar Nederland lijkt overal naast te grijpen."

Van Beek laat zich ontvallen dat Cambridge en Luxemburg in de race zijn. Universiteitssteden met een zware landbouwfaculteit zoals Hohenheim, Reading of Montpellier zijn in ieder geval geen kandidaat.

Vooral DLO heeft zich ingezet voor de vestiging van de raad in Wageningen. De vestiging was gepland op het Agro-businesspark. Overigens gaat de uitgifte van grond daar zo voorspoedig dat nog dit jaar B&W de gemeenteraad een plan voorleggen om het park in westelijke richting uit te breiden.