Nieuws - 2 maart 1995

Raad verdeeld over onderwijsinstituten

Raad verdeeld over onderwijsinstituten

De onderwijsinstituten moeten de presentatie en afstemming van het onderwijs verbeteren, meldde het college van bestuur tijdens twee raadscommissies op 27 februari. De studentenfractie PSF opperde in aanvulling hierop de vorming van een nieuwe Vrije-keuze onderwijscommissie.


De fracties Progressief Personeel en Tap82 voelen, in tegenstelling tot de Centrale Lijst, weinig voor onderwijsinstituten. Zij willen het onderwijs in bestuurlijke sectoren onderbrengen. De christelijke studentenfractie voelt ook weinig voor onderwijsinstituten; de buiten-universitaire leden hebben hun standpunt nog niet bepaald. Hierdoor zal de ontknoping pas in april komen, als de raad stemt over de bestuursstructuur.

Het college wil beter onderwijs voor minder geld. Dit kan alleen als we de middelen direct toewijzen en zorgen dat de mensen beter op kwaliteit letten", aldus collegelid mr H.M. van den Hoofdakker. De vraag moet zijn: hoe haal je het meeste uit je centen? Dat doen roc's niet goed. Je moet keuzes maken. Dat kan het beste in een onderwijsinstituut, waarin mensen zitten, die betrokken zijn bij het onderwijs."

Volgens rector prof. dr C. Karssen gaat het om de beheersing van het onderwijsproces. Het onderwijs vernieuwt te weinig. Maar dat is hard nodig, juist nu we studenten in vier jaar door een vierjarig programma moeten loodsen. Dat kan niet met negentien roc's die allemaal zelf het wiel uitvinden. Er zijn veranderingsmanagers nodig, vrijgestelde hoogleraren die echt aandacht geven aan onderwijsproces en -programmering. Bovendien moeten we ons onderwijs veel beter naar buiten toe verkopen, bijvoorbeeld via contractonderwijs. Daarin kunnen we een hoop leren van het hbo."

PSF reageerde positief. Het inkopen van het onderwijs door instituten lijkt ons heel goed; dan kunnen vakken worden samengevoegd en werkt het marktprincipe beter. Wel blijft het probleem dat richtingsspecifieke vakken altijd duurder zijn en bekneld raken. Verder zit je met de vrije keuze; daarvoor moeten sowieso bepaalde vaste kosten worden opgebracht, zodat vakgroepen die vakken kunnen aanbieden. Wij willen daarom ook een vrije-keuze onderwijscommissie, een voc, die de breedte van de vrije keuze intact houdt."

Andere fracties onthielden zich van commentaar op deze vondst. De studentenfractie CSF wil de roc's liever niet belasten met een budget. Voor studenten is het lastig om over geld te praten; je krijgt dan een vertroebeling van de discussie."

Collegelid Van de Hoofdakker begreep dit niet. Je moet wel over geld praten. Je bepaalt je vakantie toch ook aan de hand van een budget; ooit een vervelende vakantie gehad?"

Progressief Personeel is de grote opposant tegen onderwijsinstituten, omdat het vasthoudt aan een middenstructuur van vijf sectoren. We zien onderwijsinstituten niet zitten, tenzij het een ombouw van bestaande roc's betreft. Verder mist de structuur een koppeling van onderwijs en onderzoek. De clusters werken goed, zoals bleek bij de vaststelling van het leerstoelenplan. Als je het aantal clusters vermindert tot vijf of zes sectoren, kun je daar het onderwijs en onderzoek afwegen. College en de raad kunnen dat namelijk niet. Tot slot staat of valt het collegeplan met mega-vakgroepen, maar de wettelijk gegarandeerde inspraak van personeelsleden wordt een wassen neus in vakgroepen van zo'n tachtig personeelsleden", aldus PP.

Het college pareerde de kritiek met een verwijzing naar andere universiteiten, waar grotere faculteiten toch tot een goede afweging komen van onderzoek en onderwijs. Ook leveren grote vakgroepen daar geen problemen op. Van den Hoofdakker: Daar zijn hele grote vakgroepen met een dagelijks bestuur, die kunnen handelen. Het aantal vakgroepen is niet het belangrijkste, de onderdelen moeten samenhang vertonen."

Hierna raakte Tap82-voorman ir P. Heeres in verwarring: hij moest van zijn fractie het collegevoorstel aanvallen, maar had geen verweer op de antwoorden van het college. Vertwijfeld verliet hij de vergadering om opnieuw in fractieverband een standpunt in te nemen.