Nieuws - 5 januari 1995

Raad toch positief over schrappen kleine vrijekeuzevakken

Raad toch positief over schrappen kleine vrijekeuzevakken

De universiteitsraad lijkt alsnog akkoord te gaan met het schrappen van vrije keuzevakken die jaarlijks minder dan 10 studenten trekken. Het college van bestuur heeft daartoe besloten omdat docenten van deze vakken volgens het nieuwe capaciteitsplan geen vergoedingen meer krijgen voor het verzorgen hiervan. Het college van bestuur vindt het onlogisch deze vakken desondanks in de studiegids op te nemen.


Tijdens het eerste overleg tussen de overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad en het college van bestuur protesteerde de raad heftig tegen het voornemen omdat 10 studenten een arbitraire grens zou zijn en vanwege de vrees dat juist de verdiepende vakken voor eindfase studenten zullen vervallen. Tijdens een tweede overleg bleken de raadsleden al milder gestemd, met name vanwege de indruk dat de weerstand in de faculteit tegen het voornemen niet groot is en de mogelijke uitzonderingen op de regel. Wel pleitten een aantal raadsleden voor een goede discussie over de wenselijkheid van vakken. Die discussie zou dan niet alleen over vrije keuzevakken moeten gaan maar ook over beperkte keuze en verplichte vakken.

Progressief raadslid dr ir E.A. Lantinga vroeg tijdens het tweede overleg of dit besluit van het college van bestuur genomen kan worden zonder fiat van de raad. De rector antwoordde bevestigend met de opmerking dat het college van bestuur wettelijk verantwoordelijk is voor de coordinatie van het onderwijs.