Nieuws - 5 januari 1995

Raad tegen verhoging collegegeld

Raad tegen verhoging collegegeld

De universiteitsraad heeft zich in een speciale vergadering op 15 december in De Wereld uitgesproken tegen de 1000 gulden verhoging van het collegegeld. De studentenfracties PSF en CSF en de personeelsfractie waren principieel tegen, de personeelsfracties PP en CL waren tegen een verhoging in dit tempo. Alleen het buiten-universitaire lid Goedmakers verdedigde het akkoord van Ritzen met de voorzitters van de verenigingen van universiteiten en hogescholen.

Enkele opmerkelijke uitspraken uit het Wageningse onderwijsdebat, dat door zo'n tweehonderd studenten werd bijgewoond: De problemen van de universiteiten zijn een beetje verzacht, maar de rekening is naar u verschoven. We kunnen niet leven met een verhoging van het collegegeld, maar dat wordt ons niet gevraagd (collegevoorzitter Vos). U moet de gesprekken met de minister stoppen (de PSF). De vraag blijft of de collegegelden op den duur niet omhoog moeten (CL). De draaierij van de VSNU en HBO-raad is beschamend. Het was vanaf het begin duidelijk dat de bezuinigingen voor de studenten en instellingen communicerende vaten waren (Goedmakers).

Over de tactiek praat ik niet in openbare bijeenkomsten (Vos). Waarom gaan de universiteiten niet demonstreren in Den Haag; als we tenminste werkelijk onder de indruk zijn (Heeres). Nu zit je weer nee te schudden, Theo (Vos, red.), maar je kunt toch wel een demonstratie organiseren? Wat mekkeren we anders!? (Heeres). Het is gevaarlijk om niet meer in het circuit mee te draaien (Karssen). In deze verklaring staat dat de VSNU akkoord gaat met een gefaseerde verhoging van het collegegeld; laten we elkaar geen mietje noemen, het staat er (Goedmakers).