Nieuws - 28 september 1995

Raad stemt in met middenstructuur

Raad stemt in met middenstructuur

De nieuwe middenstructuur is door de universiteitsraad. De raad heeft 26 september ingestemd met een bestuursstructuur van onderwijs- en onderzoeksinstituten die de huidige clusters van vakgroepen op het middenniveau moet vervangen.

De raad had aanvankelijk grote twijfels over de verdeling van het bestuurlijke middenniveau in onderwijs- en onderzoeksinstituten. Dat zou ten koste kunnen gaan van de samenhang van onderwijs en onderzoek. Begin juli, de laatste vergadering voor de zomer, had de raad het nieuwe bestuursmodel nog weggestemd. Het college heeft inmiddels de twijfels grotendeels weggenomen. Alleen de fractie Progressief Personeel stemde nu tegen de aanpassing van het faculteitsreglement.

Volgens Centrale Lijst is de vorming van onderwijsinstituten het meest logische vervolg op al ontstane onderzoeksinstituten. De fractie heeft het college wel gevraagd duidelijker uit te werken hoe straks de integratie van onderwijs en onderzoek is gewaarborgd.

De clusters verdwijnen in de nieuwe middenstructuur. Maar de richtingsonderwijscommissies (roc's) blijven verantwoordelijk voor de opstelling van de studieprogramma's. Voor de studentenfracties was de vertegenwoordiging van studenten in de middenstructuur een belangrijk aandachtspunt. De raad heeft nu in het faculteitsreglement vastgelegd dat in het dagelijks bestuur van een roc een studentlid moet zitten.