Nieuws - 24 oktober 1996

Raad stemt in met 0,0-leerstoel Milieu-microbiologie

Raad stemt in met 0,0-leerstoel Milieu-microbiologie

De overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad heeft ingestemd met de instelling van een 0,0-leerstoel Milieu-microbiologie met bijzondere aandacht voor de drinkwatervoorziening.

Het keuringsinstituut Kiwa, dat onderzoek uitvoert ten behoeve van de bedrijfstak drink- en industriewatervoorziening, diende het verzoek tot instelling van de leerstoel in.

Uit overleg dat Kiwa voerde met de vakgroepen Microbiologie en Milieutechnologie is gebleken dat samenwerking voor alle partijen aantrekkelijk is. Voor Kiwa omdat het de mogelijkheid biedt het onderzoek op dit gebied te verdiepen en voor de LUW omdat het werkterrein met onderzoek en onderwijs over de drinkwaterbereiding de hele waterkringloop omvat", aldus het instituut.

Kiwa is bereid de leerstoel en de daaraan verbonden aio-positie te financieren. Kiwa heeft ook een kandidaat geleverd voor de invulling van de leerstoel, die 0,2 weektaak omvat. De toetsingsprocedure voor de kandidaat wordt naar verwachting omstreeks januari afgerond.