Nieuws - 19 januari 1995

Raad sceptisch over kenniscentrum

Raad sceptisch over kenniscentrum

Samenwerking tussen de LU en DLO in het Kenniscentrum Wageningen klinkt prachtig, maar levert het daadwerkelijk iets op? Het college van bestuur moest maandag bij de agendacommissie van de universiteitsraad nog wat twijfels wegnemen. De raadsfracties vrezen dat van de van de intentie tot samenwerking weinig terecht komt als DLO en LU bij de verwerving van derde geldstroomopdrachten als concurrenten tegenover elkaar staan.

Rector magnificus prof. dr C.M. Karssen erkende dat dit een heikel punt is, maar hij noemde situaties waar samenwerking voor beide partijen voordeel heeft. Vooral op de internationale markt maken grotere eenheden meer kans een opdracht in de wacht te slepen, aldus de rector.

Het college van bestuur heeft bovendien de indruk dat DLO, nu de dienst zichzelf moet bedruipen, zich in de toekomst meer gaat richten op toepassingsgerichtonderzoek. Wanneer DLO zich ontwikkelt in de richting van TNO ligt het voor de hand voor fundamenteel onderzoek samen te werken met de LU, redeneert het college.

Afspraken in de trant van de LU richt zich op fundamenteel onderzoek en DLO neemt het toepassingsgerichte onderzoek voor haar rekening, zijn volgens het college lange tijd onbespreekbaar geweest.