Nieuws - 21 september 1995

Raad overweegt opheffing vakgroepen

Raad overweegt opheffing vakgroepen

De Agendacommissie van de universiteitsraad gaat praten over de wenselijkheid van het opheffen van vakgroepen in de sectoren Plantaardige produktie en Landinrichting en milieu.

Het college van bestuur denkt dat opheffing van vakgroepen nodig is, omdat de personeelsplannen van de vakgroepen zelf niet toereikend zijn om de financiele problemen op te lossen. Het college overweegt nu om het personeelsbestand in beide sectoren tot de gewenste omvang in te krimpen door het opheffen van vakgroepen en personeelsleden te laten solliciteren naar nieuwe functies.

Zonder toestemming van de raad kan het college geen vakgroepen opheffen. Eerder heeft de raad laten weten dat opheffen niet onbespreekbaar is, maar dat het college eerst moest proberen de overcapaciteit met personeelsplannen aan te pakken.