Nieuws - 11 juli 1996

Raad niet akkoord met

Raad niet akkoord met

De universiteitsraad gaat niet voetstoots akkoord met het voorstel van het college van bestuur om de invulling van tien leerstoelen te bevriezen. De raad wil eerst een nadere onderbouwing dat er geen geld is voor een deel van de vacante leerstoelen. Vervolgens wil de raad zelf besluiten welke stoelen dan bevroren moeten worden.


Vorig jaar stelde de universiteitsraad een nieuw leerstoelenplan vast, waarbij twintig van de 110 leerstoelen werden geschrapt. Deze operatie moest een deel van de bezuinigingen opvangen. Een jaar later meldt het college echter dat het budget van hoogleraren met een miljoen gulden wordt overschreden. Als gevolg moet de invulling van tien leerstoelen worden uitgesteld. De raad was onaangenaam getroffen: stel je een plan vast voor vier jaar, moet je het na een jaar alweer bijstellen.

We moeten de waarheid onder ogen zien", aldus rector Karssen. We hebben het aantal leerstoelen in korte termijn afgebouwd, maar we hebben de kosten daarvan onvoldoende hoog ingeschat." Met andere woorden: de afvloeiingsregelingen van vertrekkende hoogleraren kosten meer dan verwacht. De rector zegde de verdere invulling van het leerstoelenplan toe, als de afvloeiingskosten gaan dalen.

Maar de raad nam daar geen genoegen mee, omdat het college in de brief over de leerstoelen ook repte over naderend overleg met de universiteiten van Utrecht en Nijmegen over de leerstoelen. De rector: We verbinden geen conclusies aan de gesprekken met Nijmegen en Utrecht, maar bio-anorganische chemie bestaat elders en plantenteelt niet. We zullen moeten samenwerken om het leerstoelenplan rond te krijgen." Ook verwacht de rector, naar aanleiding van de adviezen van dr Bram Peper en de NRLO, binnenkort verhitte discussies over de core business". Vorig jaar bestempelde de raad de negentig leerstoelen in zijn plan tot core business, maar de rector wist niet of het allemaal core business blijft.

De raad wilde daarop spoedig inzicht in de financiele mogelijkheden op termijn - de meeste nu bevroren leerstoelen zouden in 1998 of 1999 worden ingevuld - en vervolgens een discussie over het prioriteitslijstje: welke leerstoelen moeten worden ingevuld, welke niet? Die inhoudelijke discussie zal echter even op zich laten wachten.