Nieuws - 1 juni 1995

Raad keurt onderwijsplan goed, PSF stapt bijna op

Raad keurt onderwijsplan goed, PSF stapt bijna op

De universiteitsraad heeft op dinsdag 29 mei het onderwijsplan 2000 aanvaard. In voorbereidende commissievergaderingen waren de grootste angels al uit het plan gehaald. Het grootste probleem bleek het verkleinen van de vrije keuzeruimte voor studenten. Het college wil die ruimte beperken van een jaar tot een half jaar.


Met name bij de Progressieve studentenfractie (PSF) liepen hierover de emoties hoog op. De studenten probeerden hun mederaadsleden ervan te overtuigen dat aan de vrijheid van studenten niet getornd mag worden. Ze deden dat middels brieven van hoogleraren, een eigen nota en vurige pleidooien tijdens de raadsvergadering, ondersteund door een schare studenten op de publieke tribune. Ze ergerden zich vooral aan het argument van rector prof. dr C.M. Karssen dat de nieuwe structuur beter studeerbare programma's oplevert en de studievertraging verkleint. Volgens de PSF is dat argument nog nooit bewezen of onderzocht.

Buiten-universitair lid ir A. Augusteijn formuleerde een compromis. Zij stelde voor de vrije keuze te vergroten met zeven studiepunten en daar ruimte voor te creeren in de afstudeervakken en de stage aan het eind van de studie. In tegenstelling tot het PSF-voorstel kreeg het compromis de steun van de raad. Na de stemming vroeg de PSF een schorsing aan, om zich te beraden of ze nog wel wilde doorgaan met het raadswerk. Na de schorsing zei woordvoerder M. Keet dat de PSF het nog een keer wil proberen, in de hoop op verbetering.

De raad vergaderde ook over het opheffen van specialisaties binnen studierichtingen. Het college wil ze opheffen, omdat een specialisatie meteen verplichtingen inhoudt voor een hele set vakken. Het college wil toe naar beschreven leerwegen: een set aanbevolen vakken die leiden tot de kern van de studie, het afstudeervak. De raad houdt echter vast aan de term specialisaties, met het oog op toekomstige werkgevers. Ook hier bood een compromis een uitweg. De naam specialisatie blijft bestaan, maar heeft niet meer dezelfde betekenis. Een specialisatie geeft nu vooral aan welk afstudeervak een student heeft gevolgd.

Het college van bestuur heeft toegezegd de nieuwe onderwijsstructuur de komende tijd verder uit te werken. Het gaat dan vooral om de nu goedgekeurde blokkenstructuur van het onderwijs. Voor een deel wordt het onderwijs niet meer in trimesters verzorgd, maar in blokken van zes weken, afgesloten met een examen. Ook zal het college het idee van een beroepsvoorbereidend onderwijsdeel in de vijfjarige programma's voorbereiden.