Nieuws - 27 juni 1996

Raad keurt meerjarenperspectief af

Raad keurt meerjarenperspectief af

De universiteitsraad heeft het financieel meerjarenperspectief van het college van bestuur op 25 juni afgekeurd. De raad was verguld met de heldere uiteenzetting over de dreigende financiele tekorten van de LUW in 1997 en 1998, maar zag er geen perspectief in. Het college dient een pakket van bezuinigingsmaatregelen voor te bereiden, voordat de raad de cijfers goedkeurt als basis voor de begroting van volgend jaar.


Tijdens een informatieve bespreking over het meerjarenperspectief, op 24 juni, bleek dat de financiele positie van de LUW in 1996 4,7 miljoen gulden nadeliger uitpakt dan vorig jaar was aangenomen. Het verschil wordt veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit de collegegelden - de LUW had rekening gehouden met meer studenten - en de derde geldstroom: de omzet bleef gelijk, maar de opbrengst daalde. Bovendien dreigt het resultaat over 1995 vier miljoen gulden negatiever uit te komen, met name door de tegenvallende bezuinigingen bij de sector Plant- en gewaswetenschappen.

De raad wilde niet wachten tot de vaststelling van de begroting 1996 dit najaar om maatregelen te nemen, maar zo spoedig mogelijk met het college bezuinigingen ter waarde van zo'n 8,5 miljoen gulden afspreken. De raad gaf bovendien een aantal tips aan het college om besparingen te vinden. Zo moeten de onderwijsvernieuwingen aan de LUW, samenhangend met het studeerbaarheidsfonds, niet door nieuw personeel worden ingevuld, zoals het college voorstelt. Bovendien moet het college de bezuinigingen van de raad uit 1995 niet als incidenteel bestempelen, maar als structureel, aldus de commissie financien en planning van de raad.

Het collegelid mr H.M. van den Hoofdakker was het eens met de raad. We hebben het perspectief geschetst als we niets doen en dat kan natuurlijk niet. In september krijgt u een nota met maatregelen." Hij noemde als aanvullende bezuiniging dat de beheerders ook in 1996 geen prijscompensatie ontvangen op hun materiaalbudget. Daar knapt het perspectief al aardig van op, maar het probleem niet", aldus Van den Hoofdakker.