Nieuws - 2 november 1995

Raad en college dubben over blokonderwijs

Raad en college dubben over blokonderwijs

De universiteitsraad en het college van bestuur twijfelen aan de uitvoerbaarheid van de onderwijsnota 2000. Met name de invoering van blokonderwijs zal niet zo soepel verlopen als werd gedacht bij de besluitvorming in mei dit jaar. Het college vindt niet langer dat blokken per se interdisciplinair moeten zijn.

Tijdens een vergadering op 30 oktober van de overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad vertelde prof. dr ir L. Speelman, voorzitter van zowel de vaste onderwijscommissie als de stuurgroep die de uitvoering van de onderwijsnota begeleidt, dat hij de rector heeft geadviseerd het multidisciplinaire karakter van de blokken niet dwingend op te leggen.

Volgens Speelman is er te weinig draagvlak om al het onderwijs te verblokken. De overleggroep ziet wel wat in het idee om alleen daar te verblokken waar draagvlak is en de rest te laten bij het oude. Tegelijkertijd zien alle fracties de levensgrote roosterproblemen in van een dergelijke constructie.

Studentenraadslid Gaasbeek heeft het idee dat het college dubbel spel speelt door te zeggen dat het blokken wil, zonder daaraan te werken. De rector wilde eerst besluiten en daarna pas uitwerken. Tegelijkertijd heeft de raad zitten slapen. Het probleem ligt nu op het bordje van de roc's, die niet weten wat ze moeten doen."

Die roc's hebben bovendien het probleem dat ze nog niet weten wat de nieuwe onderwijsprogramma's mogen kosten. Een brandbriefje van Speelman aan het college heeft vooralsnog niet geholpen. Daarin schrijft hij dat er snel duidelijkheid moet komen over de bezuinigingen die het college wil bereiken met de herprogrammering. Met een simpel antwoord dat het allemaal wat minder moet zijn we er niet", schrijft hij.

Ook is nog onduidelijk wat het college wil doen met de zes miljoen gulden die minister Ritzen reserveerde voor de Landbouwuniversiteit in het kader van zijn project Kwaliteit en studeerbaarheid. Als het geld niet gebruikt mag worden voor de verblokking, is het project van de baan, vinden de meeste fracties. Speelman heeft de roc's daarom geadviseerd naast een reele begroting ook een schaduwbegroting op te stellen voor het geval er te weinig geld komt. De overleggroep heeft afgesproken dat er in januari duidelijkheid moet zijn over inhoud en financiering van de blokken. Anders zal het hele project niet doorgaan, aldus de fracties.