Nieuws - 29 juni 1995

Raad akkoord met vacaturestop LUW

Raad akkoord met vacaturestop LUW

De universiteitsraad heeft op 27 juni ingestemd met een vacaturestop op de Landbouwuniversiteit. Eigenlijk hadden verschillende sectoren al een vacaturestop voor personeel in de eerste geldstroom, maar het college wil de stop uitbreiden naar de derde geldstroom, ofwel de contractonderzoekers. Daarmee wil het college stimuleren dat vast personeel externe onderzoekscontracten gaat uitvoeren. Dat gebeurt momenteel nauwelijks, aldus collegelid mr H.M. van den Hoofdakker, ondanks de financiele problematiek.

We krijgen geen medewerking van vakgroepen om vast personeel op contracten te zetten", aldus Van den Hoofdakker. Het is natuurlijk goed om mensen van buiten aan te trekken, maar we kunnen het ons niet permitteren. We gaan niet meer wachten op mogelijke regelingen als outplacement of een extern contract, voordat we de mensen ontslag aanzeggen. Nee, we draaien het om. Na de vakantie wordt een grote groep ontslag aangezegd; na negen maanden is dat ontslag een feit. In de tussentijd kijken we naar mogelijke regelingen om het feitelijke ontslag af te wenden. We moeten deze zaken afdwingen, anders redden we het financieel niet."

De universiteitsraad wilde uitzonderingen op de regel van een vacaturestop: vakgroepen die reeds hebben gesaneerd, moeten worden ontzien, om het draagvlak voor bezuinigingen in de faculteit niet te verliezen.