Nieuws - 7 december 1995

Raad akkoord met onderwijsinstituten

Raad akkoord met onderwijsinstituten

De universiteitsraad zal op 19 december waarschijnlijk de indeling van de opleidingen in vier onderwijsinstituten goedkeuren. De instituten krijgen een bestuur dat het geld moet verdelen over de opleidingen die onder het instituut ressorteren.

De overleggroep onderwijs en onderzoek van de raad oordeelde verschillend over de studierichting Biologie. Die heeft aangedrongen op een eigen instituut, omdat Biologie eigenlijk bij geen enkel instituut goed past. Volgens de rector en een aantal leden is dat geen probleem, omdat een onderwijsinstituut geld verdeelt over de richtingen, die vervolgens onderwijs gaan inkopen bij vakgroepen.