Nieuws - 26 september 1996

Raad akkoord met fusie vakgroepen

Raad akkoord met fusie vakgroepen

De universiteitsraad is op 24 september akkoord gegaan met het voorstel van het college van bestuur om de vakgroepen aan de Landbouwuniversiteit te fuseren tot tien grote eenheden. De nieuwe grenzen lopen langs die van de oude clusters, met het verschil dat binnen de plantenteeltwetenschappen de verschillende clusters ook nog eens worden samengevoegd.

Onder welke naam de nieuwe eenheden gaan opereren is nog niet duidelijk, omdat een aantal leden van de raad bezwaar uitten tegen de naam vakgroep. Wellicht dat de naam departement wordt gekozen.

De nieuwe mega-groepen krijgen straks een hoogleraar/beheerder die zowel inhoudelijk als beheersmatig de touwtjes in handen krijgt. Dit departementshoofd zal worden bijgestaan door een professionele beheerder.